Hướng dẫn đặt mua hàng tại website

Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục

9,000

Danh mục:

Mô tả

* TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC*
– Cực Phẩm Thế Giới Huyền Huyễn: Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục sử dụng công nghệ đồ họa 3D đẹp nhất hiện nay, hình ảnh game mobile theo phong cách tiên hiệp với tông màu rất bắt mắt, thao tác game mượt mà, có 4 option đồ họa để tùy chỉnh phù hợp. Nhưng đặc biệt hơn cả là hiệu ứng kỹ năng và biến hình 3D riêng cho mỗi phái sống động không khác gì các bộ phim tiên hiệp/ kiếm hiệp Kim Dung tuyệt đẹp

– Nhập vai phong thần, nâng tầm trải nghiệm: Hệ thống 04 class,mỗi nhân vật đều có hiệu quả biến thân, Special Skill
* Cuồng Chiến: Sử dụng Chiến Liềm, toàn diện cả công lẫn thủ, có thể đảm nhận nhiều vai trò và thường xuất hiện nhất ở vị trí tiên phong
* Linh Hồ: Sử dụng Pháp Bảo, có khả năng gây sát thương phép bạo tầm xa cũng là một lựa chọn hay cho hành trình nhất mộng tu tiên của bạn
* Ngự Kiếm: Sử dụng Thần Kiếm tấn công tầm xa, Ngự Kiếm gây ấn tượng khi xuất hiện như một kiếm khách trong các trận pháp tru tiên, khống chế rộng trên chiến trường võ lâm
* Thương Ảnh: Sử dụng song thương, nổi bật trong giang hồ với khả năng sốc sát thương, tốc độ ra đòn dày đặc, khiến địch không kịp trở tay

– Tùy biến 999 bộ kỹ năng trong chiến đấu: Mỗi phái sẽ 15 kỹ năng chủ động, 23 kỹ năng bị động. Mỗi lần auto sẽ thể thiết lập được 5 skill tấn công, có thể thay đổi ngay trong chiến đấu. Mỗi class còn có 1 Biến Thân + 1 Special Skills giúp bạn làm chủ chiến trường trong hành trình hành tẩu giang hồ, nhất mộng tu tiên ở Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục. Đây cũng là điểm vượt trội của Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục so với Thái Cổ Thần Vương

– Vô vàn tính năng bang: Tương tự các game tiên hiệp, kiếm hiệp khác, trong Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục cũng có rất nhiều tính năng Bang Hội: Tiệc trà, Thủ Hộ Bang, Luyện Khí Bang, Nhất Mộng Kiếm Thế, Võ Lâm Thần Kiếm. Đoạt Kiếm Thế Gian, Ngạo Kiếm Tru Tiên,…Vào mỗi chủ nhật có Bang Chiến trong Sv: Hệ thống ghép cặp các bang trong Sv thi đấu theo hình thức loại trực tiếp cho đến khi tìm ra Bang mạnh nhất giang hồ tru tiên

Các hoạt động đặc sắc khác của Thái Cố 2: Dị Thế Đại Lục
– Tặng điểm VIP không giới hạn
– Treo máy offline, tăng ngay trăm cấp
– Đánh boss săn đồ, rao bán tự do
– Đấu Hạng Liên SV tìm ra đệ nhất Tiên Hiệp cửu âm
– Tiên hiệp tính duyên
– Thần Kiếm Giang Hồ
– Phong Thần Thiên Long

– Cốt truyện đặc sắc: Thái Cổ Thần Vương sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Võ Lâm Ngũ Bá, Thiên Long Bát Bộ, Cửu Âm Chân Kinh hay các truyện tiên hiệp nổi tiếng như Thiện Nữ U Hồn, Tru Tiên, Phàm Nhân Tu Tiên, Liệt Hỏa Như Ca, Phong Thần Bảng, Tam Sinh Tam Thế, Thiện Nữ

Siêu phẩm game kiếm hiệp, tiên hiệp – Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục vừa có chiều sâu, đồ họa vượt thời đại, cộng đồng đông vui, nhà phát hành uy tín chính là tựa game nhập vai MMO dành cho bạn. Tải ngay Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục, nhập vai kiếm khách, tiếu ngạo giang hồ và trở thành Thái Cổ Thần Vương

* SPECIAL FEATURES*
– The best product of the Legendary World: Thai Co 2: Di The Mainland uses the most beautiful 3D graphics technology today, the image of a mobile game in the style of the first half with very eye-catching tones, smooth game manipulation, There are 4 graphic options to customize accordingly. But most especially, the skill effects and 3D transformations for each faction are as vivid as the beautiful Kim Dung fairy / swordplay movies.

– Role-playing god, improve experience: 04 class system, each character has the effect of transforming, Special Skill
* Chien Chien: Using Chien Sien, comprehensive in both attack and defense, can take on many roles and most often appear in the vanguard position
* Linh Ho: Using Phap Bao, capable of dealing long-range violent magic damage is also a good choice for your first dream journey.
* Ngu Sword: Using the Divine Sword to attack long-range, Ngu Sword impresses when appearing as a swordsman in the first battle, controlling widely on the battlefield of martial arts.
* Shang Shang: Using dual spears, standing out in Gypsy with the ability to shock damage, dense attack speed, making the enemy unable to react

– Customize 999 skill sets in combat: Each faction will have 15 active skills, 23 passive skills. Each auto will be able to set 5 attack skills, which can be changed in battle. Each class also has 1 Transformation + 1 Special Skills to help you master the battlefield in the journey of wandering and dreaming in the ancient Thai 2: Di The Mainland. This is also the outstanding point of Thai Co 2: Di The Mainland compared to Thai Co Than Vuong

– Countless bang features: Similar to other first half, swordplay games, in Thai Co 2: The Great Continent also has a lot of guild features: Tea Party, State Guardian, Bang Qi Refining, Nhat Mong Sword So, Vo Lam Than Sword. Winning Sword of the World, Arrogant Sword Tru Tien,…Every Sunday there is Bang Chien in Sv: The system of matching states in Sv competes in the form of a knockout until the strongest Bang is found. fairy

Other special activities of Thai Co 2: Di The Mainland
– Unlimited VIP Points
– Hanging offline, immediately increase a hundred levels
– Beat bosses to hunt, sell freely
– League of Legends SV found the first Tien Hiep Nine Yin
– Predestined predestined
– God of Sword Jianghu
– Wind God Thien Long

– Unique plot: Thai Co Than Vuong is comparable to Kim Dung’s novels such as Tieu Ngao Giang Ho, Vo Lam Ngu Ba, Thien Long Bat Bo, Cuu Yin Chan Kinh or famous fairy tales like Thien Nu U Soul, Tru Tien, Mortal Tu Tien, Lieh Hoa Nhu Ca, Phong Than Bang, Tam Sinh Tam The, Thien Nu

Super product of swordplay, first half – Thai Co 2: Di The Mainland has both depth, timeless graphics, a crowded community, and a reputable publisher is the MMO role-playing game for you. Download now Thai Co 2: Di The Mainland, play the role of a swordsman, laugh arrogantly and become Thai Co Than Vuong

– Đăng nhập tặng FREE VIP và Tọa Kỵ siêu ngầu
– Ký danh nhận Thần Bộc hiếm
– Đua TOP nhận hàng ngàn quà tặng HOT
– Liên Đấu Bang tranh ngôi vị Bá Chủ Thần Điện

Gọi ngay!
Nhắn tin qua Facebook Chát qua Zalo Gửi email cho chúng tôi