Hướng dẫn đặt mua hàng tại website

FF Tools

9,000

Danh mục:

Mô tả

Please launch this application before entering the game it will help you optemize and speed up
⚡ Features:
• Optemize booster RAM
• Recude Lag (smart)
• Optemize GamePlay
• Support Android 11
Vui lòng khởi chạy ứng dụng này trước khi vào trò chơi, nó sẽ giúp bạn tối ưu hóa và tăng tốc
Đặc trưng:
• Tối ưu hóa tăng cường RAM
• Recude Lag (thông minh)
• Tối ưu hóa GamePlay
• Hỗ trợ Android 11

• Make easy to use and fix bug update isue
• Full supply feature update*
• Available for FFMAX
• Support Android 11 fixed
• RAM Booster

Gọi ngay!
Nhắn tin qua Facebook Chát qua Zalo Gửi email cho chúng tôi