Hướng dẫn đặt mua hàng tại website

eNetViet

9,000

Danh mục:

Mô tả

eNetViet – là ứng dụng kết nối thông tin trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường.
Với Mục tiêu:
– Kết nối thông tin trực tuyến trong ngành.
– Nâng cao chất lượng trao đổi thông tin trực tuyến. Giúp cho các phụ huynh có thể cập nhật được thông tin mới nhất, đầy đủ nhất về tình hình học tập của con em mình mọi lúc, mọi nơi.
– Hướng tới môi trường dạy học thân thiện, có tính tương tác hai chiều, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý tình hình học tập của học sinh.

Vậy, eNetViet có điều gì đặc biệt?
* Dành cho Cán bộ quản lý:
– Tra cứu Danh bạ trực tuyến.
– Gửi / Nhận thông báo, thông tin điều hành, tài liệu trong ngành.
– Gửi / Nhận, Tra cứu theo thời gian thực các báo cáo, số liệu thống kê giáo dục theo từng cấp học.
– Điểm danh trực tuyến tại các cuộc họp, hội nghị bằng mã QR code.

* Dành cho Giáo viên nhà trường:
– Nhập liệu bảng điểm, nhận xét hàng ngày và các dữ liệu khác từ hệ thống thông tin quản lý giáo dục.
– Kết nối với Phụ huynh học sinh thông qua viêc gửi/ nhận thông báo, phản hồi bằng tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện, trò chuyện trực tuyến trên ứng dụng.
– Đăng tải và chia sẻ các hình ảnh, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp và các học sinh thân yêu để tạo ra một cộng đồng gắn kết.
– Đăng thông báo lịch học, kế hoạch ôn tập, lịch thi của lớp; chia sẻ kinh nghiệm giáo dục tri thức, giáo dục kỹ năng cho học sinh với các bậc Phụ huynh.
– Gửi tài liệu kế hoạch học tập cho PHHS.
– Tiến hành điểm danh, duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến và thống kê chuyên cần cho học sinh.

* Dành cho Phụ huynh học sinh:
– Kết nối, trò chuyện với Giáo viên trong trường/ lớp.
– Xin nghỉ học trực tuyến cho con.
– Theo dõi điểm danh trực tuyến của con ở lớp theo từng ngày, từng tiết học.
– Nắm bắt thời khóa biểu, kế hoạch học tập, thực đơn bữa ăn hàng ngày… của con.
– Nhận các thông báo, tin tức trực tuyến từ Nhà trường.
– Gửi/ nhận file, bài tập về nhà của học sinh.
– Tra cứu trực tuyến kết quả học tập, rèn luyện của con.
– Cùng cảm nhận và lưu giữ những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời của con ở trường.
Và còn rất nhiều tính năng, tiện ích thiết thực khác.

* Hỗ trợ người dùng:
– Hotline: 1900 4740
– Email: hotro@enetviet.com
– Website: http://enetviet.com
– Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.enetviet
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKbG5Ttb5u_BmQEKauR5xxA/about

eNetViet – is an online information connection application between Family and School.
With target:
– Connecting information online in the industry.
– Improve the quality of online information exchange. Helping parents update the latest and most complete information about their children’s learning situation anytime, anywhere.
– Towards a friendly teaching environment, with two-way interaction, creating a close connection between the family and the school in managing the learning situation of students.

So, what is special about eNetViet?
* For Managers:
– Look up Contacts online.
– Send/Receive announcements, executive information, industry documents.
– Send/Receive, Look up real-time reports, education statistics by grade level.
– Online attendance at meetings and conferences by QR code.

* For School Teachers:
– Input transcripts, daily comments and other data from the education management information system.
– Connect with parents of students through sending/receiving notifications, responding by text messages, multimedia messages, online chat on the application.
– Upload and share meaningful images and activities of the school, class and dear students to create a cohesive community.
– Post notice of class schedule, study plan, exam schedule of the class; sharing knowledge and skills education experiences for students with parents.
– Send study plan documents to PHHS.
– Conduct attendance, approve online leave applications and attendance statistics for students.

* For Parents of Students:
– Connect and chat with teachers in school/class.
– Take a break from online school for your child.
– Track your child’s online attendance in class by day, each class.
– Capture your child’s schedule, study plan, daily meal menu…
– Receive online announcements and news from the School.
– Send/receive students’ files and homework.
– Look up your child’s learning and training results online.
– Let’s feel and keep the wonderful pictures and moments of your child at school.
And there are many other practical features and utilities.

* User support:
– Hotline: 1900 4740
– Email: hotro@enetviet.com
– Website: http://enetviet.com
– Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.netviet
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKbG5Ttb5u_BmQEKauR5xxA/about

Một số cập nhật trong phiên bản 21.3:
– Bổ sung tính năng giao bài tập cho nhóm học sinh.
– Bổ sung tính năng “Không nộp muộn” khi giáo viên giao bài.
– Fix một số lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng eNetViet, hãy cập nhật phiên bản mới để có trải nghiệm tốt nhất nhé.

Gọi ngay!
Nhắn tin qua Facebook Chát qua Zalo Gửi email cho chúng tôi