Hướng dẫn đặt mua hàng tại website

Base.vn – quản trị & điều hành doanh nghiệp

9,000

Danh mục:

Mô tả

Base.vn – nền tảng thống nhất cho quản trị và điều hành doanh nghiệp nay đã có phiên bản di động, cho phép các thành viên có thể trao đổi và cộng tác hiệu quả hơn ở mọi thời điểm.

Ứng dụng Base.vn với khả năng tích hợp tự động tất cả các ứng dụng trên nền tảng Base (Base Inside, Base Wework, Base Request…) vừa giữ được tính tập trung, hệ thống trong doanh nghiệp; vừa tăng độ linh hoạt để thúc đẩy năng suất làm việc của các thành viên.

Các tính năng của Base.vn:

Tìm nhanh đồng nghiệp trong công ty
Gửi tin nhắn/Gọi điện ngay với đồng nghiệp trên hệ thống
Tạo nhóm chat và thảo luận theo phòng ban, theo dự án
Chia sẻ văn bản, hình ảnh và tài liệu
Nhận thông báo (notification) tự động từ tất cả các ứng dụng trên Base
Truy cập nhanh chóng các ứng dụng thuộc nền tảng Base để xử lý công việc nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.

Base.vn – the unified platform for corporate governance and management now has a mobile version, allowing members to exchange and collaborate more effectively at all times.

Base.vn application with the ability to automatically integrate all applications on Base platform (Base Inside, Base Wework, Base Request …) has just kept the concentration, the system in the enterprise; both increase flexibility to boost members’ productivity.

Features of Base.vn:

Quickly find colleagues in the company
Send a message / Call now with colleagues on the system
Create chat groups and discuss by department, by project
Share text, images and documents
Receive notification (notification) automatically from all applications on Base
Quick access to Base-based applications for quick work handling wherever you are.

Tối ưu hiệu năng và sửa lỗi

Gọi ngay!
Nhắn tin qua Facebook Chát qua Zalo Gửi email cho chúng tôi